Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Εγκρίθηκε πρόγραμμα 360.000 ευρώ για τη στήριξη της μελισσοκομίας

Επιτήρηση απωλειών στις αποικίες μελισσών

Η Ελλάδα είχε υποβάλει στην ΕΕ τεχνική πρόταση εφαρμογής σχετικού προγράμματος, λόγω του φαινομένου της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού των μελισσοσμηνών
Η Ελλάδα είχε υποβάλει στην ΕΕ τεχνική πρόταση εφαρμογής σχετικού προγράμματος, λόγω του φαινομένου της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού των μελισσοσμηνών   (Φωτογραφία:  ΑΠΕ )


Αθήνα
«Πιλοτικό» πρόγραμμα επιτήρησης απωλειών στις αποικίες μελισσών στη χώρα μας από το εφετινό φθινόπωρο έως το καλοκαίρι του 2013, συνολικού ύψους 360.000 ευρώ, τίθεται άμεσα σε εφαρμογή, έπειτα και από την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Χαρακόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα.

«Είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας συμμετέχει ενεργά σε μία φιλόδοξη και καινοτόμο πρωτοβουλία της ΕΕ σχετικά με το αντικείμενο της υγείας των μελισσών», δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος, σημειώνοντας πως η στήριξη της μελισσοκομίας είναι στις προτεραιότητες του υπουργείου.

Η χώρα μας είχε υποβάλει στην ΕΕ τεχνική πρόταση εφαρμογής σχετικού προγράμματος, λόγω του φαινομένου της μεγάλης μείωσης του πληθυσμού των μελισσοσμηνών.

Πρόταση που εγκρίθηκε και προβλέπει χρηματοδότηση ύψους 110.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος του προγράμματος ενδέχεται να φτάσει τις 360.000 ευρώ.

Μεταξύ των βασικών στόχων του προγράμματος είναι ο προσδιορισμός των πραγματικών ποσοστών θνησιμότητας και νοσηρότητας στις αποικίες των μελισσών στα ελληνικά μελισσοκομεία και διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στο φαινόμενο των απωλειών στις αποικίες των μελισσών.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2009

Δράσεις ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και ‘’καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης’’ 2010. (256312/2-3-2005, 295607/24-5-2007 282635/18-3-2008, 241738/3-3

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ιων.Δραγούμη 42 Τ.Θ. 31 58200 ΄Εδεσσα
ΤΗΛ. 23810-24983 ΑΠΟΘ.91444 Α.Φ.Μ. 096065718 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
e mail Meli9cha@otenet.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣ/ΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2381-0 23550- FAX. 2381-0 20118
Πληροφ: Σ.ΡΕΠΠΑΣ
ΑΙΚ.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
Τηλ. 23810-23550
Έδεσσα......./......../2009

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ...............

Προς
Μελισσοκομικούς Συλλόγους & Συν/σμούς


Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2010 σας υπενθυμίζουμε τα εξής :

Δράσεις ‘’Αντικατάσταση κυψελών’’ και ‘’καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης’’ 2010. (256312/2-3-2005, 295607/24-5-2007 282635/18-3-2008, 241738/3-3-2005 , , 258690/1-4-2008, αντίστοιχα)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αιτηθούν την ένταξή τους είτε μεμονωμένα σε όποια δράση από τις δύο επιθυμούν, είτε και στις δύο δράσεις, συμπληρώνοντας το ενιαίο υπόδειγμα αίτησης και καταθέτοντας 1 φορά τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δυτικής Μακεδονίας (Ίωνος Δραγούμη 42 ή Τ.Θ. 31, 58200 ΄Εδεσσα ) μέχρι της 20 Νοεμβρίου 2009.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
1.Ακριβές Φωτοαντίγραφο θεωρημένου Μελισσοκομικού βιβλιαρίου από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού ΑΤΕ
3. Φωτοαντίγραφο του Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης (οικ. έτος 2009)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι οι συγκεκριμένες δράσεις δεν ενισχύονται από άλλη πηγή, ότι θα διατηρήσω τις κυψέλες στην εκμετάλλευσή μου επί 5 χρόνια και ότι τα στοιχεία στο
Φωτοαντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης που καταθέτω είναι ακριβή και αληθή ως προς αυτά που προσκόμισα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.


Δράση Ι.Δ. Προμήθεια εξοπλισμού Μελισσοκομικών Οργανώσεων 2010. (301757/13-5-2008)

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 προς την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας τους το αργότερο μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2009.

Η αίτηση συνοδεύεται από :
1.Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 του Νομίμου εκπροσώπου του φορέα, συνοδευόμενη από αναλυτική κατάσταση του παγίου εξοπλισμού που αποτέλεσε αντικείμενο επιχορηγήσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος παρελθόντων 5 ετών καθώς και ότι ο αιτούμενος εξοπλισμός δεν ενισχύεται από άλλη πηγή.
2. Προτιμολόγια ή προσφορές (2) για τα αιτούμενα είδη
3. Απόφαση του Δ.Σ. του φορέα:
- για τον ορισμό Νομίμου Εκπροσώπου, αρμοδίου για την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής και της σύμβασης
- ορισμού Υπευθύνου για τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
- ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται
στην υπ’ αρίθμ. 301757/13-5-2008 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- Αντίγραφο καταστατικού της μελισσοκομικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης στο οποίο να φαίνεται η έγκρισή του.
- Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου μελών του μελισσοκομικού φορέα.Δράση ΙΓ α. Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων 2010.
(256276/15-2-05, 282635/18-3-08, 301802/23-6-08).

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (Μελις/κοί Συν/σμοί κ’ Σύλλογοι) υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 ταχύρυθμες εκπαιδεύσεις) στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής τους μέχρι 30 Νοεμβρίου 2009Ανακοίνωση:
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση………………….
1)Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
2)Δ/νση Κτηνιατρικής
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛ/ΜΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΒΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τρίτη 6 Μαΐου 2008

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΒΑΡΡΟΙΚΗΣ ΑΚΑΡΙΑΣΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Ιων.Δραγούμη 42 Τ.Θ. 31 58200 ΄Εδεσσα
ΤΗΛ. 23810-24983 ΑΠΟΘ.91444 Α.Φ.Μ. 096065718 Δ.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
WWW.HONEY-PELLA.GR e mail Meli9cha@otenet.gr
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣ/ΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΗΛ. 2381-0 23550-20118 FAX. 2381-0 23550

Πληροφ: Σ.ΡΕΠΠΑΣ
ΑΙΚ.ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ
Τηλ. 23810-23550
Έδεσσα.16/4/2008

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.30

Προς

Μελισσοκομικούς Συν/σμούς και Συλλόγους της Ζώνης ευθύνης μας

Σας στέλνουμε συνημμένα καταστάσεις μελισσοκόμων δικαιούχων για αγορά φαρμάκων, οι οποίοι θα ενεργήσουν ως εξής.
1.Μέχρι τις 13 Ιουνίου (τελευταία ημέρα προθεσμίας) θα πάει στη Δ/νση Κτηνιατρικής να πάρει το συνταγολόγιο για τα μελίσσια που θέλει να θεραπεύσει (επιδοτείται ο μικρότερος αριθμός μεταξύ του αριθμού κυψελών που αναγράφονται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο και του αριθμού κυψελών που δηλώνονται στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης του μελισσοκόμου).
2.Μέχρι της 16 Ιουνίου (τελευταία ημέρα προθεσμίας έκδοσης εξοφλημένων τιμολογίων αγοράς) θα πρέπει να έχει προμηθευτεί τα φάρμακα και μαζί με το ανάλογο τιμολόγιο θα πάει πίσω στην Δ/νση Κτηνιατρικής ή οποία συνέχεια θα επικολλήσει τις ετικέτες των φαρμάκων πάνω στο συνταγολόγιο.
3.Μέχρι της 19 Ιουνίου τιμολόγιο-δελτίο αποστολής και συνταγολόγιο πρέπει να έχει φθάσει στα χέρια μας, στο Κ.Μ. Δυτ.Μακεδονίας.

Προσοχή στα τιμολόγια-δελτία αποστολής
1.Ημερομηνία έκδοσης μέχρι 16 Ιουνίου
2. Στη μέση του τιμολογίου θα αναγράφεται
α)εξοφλήθη
β)σφραγίδα καταστήματος
γ)υπογραφή καταστήματος
Παράκληση οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις παραπάνω ενέργειες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρουμε προκειμένου να διορθωθούν τυχόν λάθη που θα προκύψουν.

Προσοχή η συνταγή πρέπει να κοπεί πριν από το τιμολόγιο-δελτίο αποστολής!

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛ/ΜΙΑΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣΒΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ